0381 – 147 40

Journummer (akuta ärenden utanför kontorstid):
070-647 63 11

Eksjö Bil & Bygg-Glas

Du vet väl att stenskott går att laga?

Ett stenskott i rutan är inte ovanligt att råka ut för. Men stenskott går i många fall att laga. Förutsättningen är att det inte är för gammalt och att det inte sitter i förarens direkta siktfält. En korrekt lagning av ett stenskott i bilglaset gör att skadan syns väsentligt mindre.

Bästa resultat uppnås om stenskottet repareras så fort som möjligt efter skadan. Det är bra om du sätter tejp på stenskottet direkt efter att det uppstått så att inte fukt och smuts kommer in i skadan.

Så går det till

När man reparerar laminerade vindrutor är det viktigt att skadan är ren och torr. För att lagningsvätskan ska tränga in ordentligt i glaset kan det krävas att stenskottet utvidgas genom att man borrar ned till laminatet. Med hjälp av vakuum avlägsnas därefter så mycket luft som möjligt. I stenskottet appliceras sedan lagningsvätska med undertryck efter avsatt tid och därefter används övertryck för att pressa in fyllningsmedlet i stenskottet samt i eventuella sprickbildningar runt omkring det.

Vanligtvis används uv-ljus för att härda limmet. Därefter lägger man på pittfiller som skyddar mot uv-ljus samt ger en hårdare yta där skadan var. Efter härdningen avlägsnar man överflödigt lim och polerar skadan.

För säkra bilglasbyten och bilglasreparationer, vänd dig till ett Auktoriserat Bilglasmästeri.
Läs mer i broschyren (PDF)